Word slank.
Blijf slank.

Afmelden

La méthode

La méthode

Woordenlijst

Gewichtsverlies
Eurodiet is een methode voor beheersing van het gewicht onder medische supervisie met een geleidelijke en intelligente verandering van uw eetgewoonten. Deze methode helpt geleidelijk uw evenwichtsgewicht te herstellen en vooral om het te behouden, met behoud van uw spierkapitaal, dankzij een adequate aanvoer aan eiwitten met hoge voedingswaarde (van eiwitten met een hoge voedingswaarde is bekend dat ze een verzadigingsgevoel bezorgen) en door vezels en met een lage glykemische index. De methode is makkelijk te volgen dankzij de variëteit en het brede gamma aan specifiek samengestelde producten; een gepersonaliseerd programma in 4 stappen om geleidelijk een het werkelijke voedingsevenwicht te herstellen; "coaching" door een speciaal voor deze methode opgeleide zorgverstrekker. Deze laatste is een essentiële factor om het gewichtsverlies op lange termijn vol te houden. Door dit gepersonaliseerde programma, ondersteund door een zorgverstrekker, met aangepaste voeding, en een motiverende ondersteuning en een gedragsverandering kunt u slagen in een gewichtsverlies op lange termijn.

Snel gewichtsverlies
Wenst u snel gewicht te verliezen? Eurodiet is een methode voor beheer van het gewicht onder medische supervisie waarmee u uw gewoonten en houding op lange termijn verandert om het ideale bericht te bereiken en het vooral te behouden. Omdat snel gewichtsverlies en een dieet zonder omkadering gevaarlijk kunnen zijn voor uw gezondheid, heeft Eurodiet altijd achter de idee gestaan dat diëten uitgevoerd moeten worden onder toezicht van een professionele zorgverstrekker.

Geslaagd gewichtsverlies
Eurodiet is een methode voor een totale voedingsprogrammatie onder supervisie van een professionele zorgverstrekker. Na een gepersonaliseerde evaluatie door een arts die opgeleid is voor de Eurodiet-methode en die beschikt over innoverende instrumenten, wordt speciaal voor u een programma op maat in 4 fasen opgesteld. Het spreekt vanzelf dat uw gezondheid, uw nagestreefde gewichtsverlies, uw lichaamsbouw, uw eetgewoonten en uw motivatie tijdens het hele programma worden gevolgd.

Suikerarme producten
De producten van Eurodiet bevatten zeer weinig enkelvoudige suikers en hebben daardoor een zeer lage glykemische index. De glykemische index geeft aan hoeveel glucose makkelijk vrijkomt door de vertering van de voeding. Het gaat om de totale hoeveelheid vrije glucose en die de vertering van zetmeel en suiker opleveren. Vezel- en eiwitrijke diëten met een lage glykemische index lijken dus bijzonder geschikt om een voedingsevenwicht te bereiken.

Overgewicht en obesitas
Volgens de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) worden overgewicht en obesitas gedefinieerd als een abnormale of overmatige stapeling van lichaamsvetten die de gezondheid kan schaden. De BMI of queteletindex is een van de manieren om overgewicht of eventuele obesitas approximatief te meten. Aangezien iedereen uniek is en overgewicht en obesitas risico's voor uw gezondheid kunnen inhouden, is het nuttig om hierover te spreken met uw arts.

BMI
De Body Mass Index of BMI is een maat voor het vetgehalte in het lichaam. Het is een eenvoudige methode om, door het gewicht te vergelijken met de lichaamslengte, overgewicht en obesitas vast te stellen bij volwassenen. Het komt overeen met het gewicht gedeeld door het kwadraat van de lengte en wordt uitgedrukt in kg/m2. De WHO stelt dat er sprake is van overgewicht bij een BMI gelijk aan of hoger dan 25 en obesitas bij een BMI gelijk aan of hoger dan 30. Er zijn nog andere methoden om bij een persoon te bepalen of er sprake is van een abnormale of overmatige vetstapeling is in het lichaam, spreek erover met uw arts.