We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you click on the “Continue” button below, you agree to our use of cookies. If you would like to find more information about these cookies please click here, or change your browser cookie settings.

More information
 

Mental Profiler arts

Het ultieme hulpmiddel voor een betere ondersteuning in de gedragspsychologie voor wie wil afvallen

Bij evenwicht wordt het eetgedrag zo gereguleerd dat de aanvoer van energie afgestemd is op het verbruik ervan, zodat de lichaamsreserve stabiel blijft. Overgewicht is dus een gevolg van een ontregeling van deze homeostase.

Een ontregeling van de energiebalans kunnen we behandelen door de voedingshygiëne aan te pakken; de psychologische ontregeling is vaak moeilijker te onthullen, want deze is vaak verborgen in het onderbewuste van de patiënt.

mental-profiler

De aanwezigheid van psychologische stoornissen als angst of depressie versterken de naleving van het dieet, maar verlagen de kans dat de patiënt afvalt tijdens de behandeling en vooral dat ze hun gewicht op lange termijn behouden, als ze ook niet daarvoor behandeld worden. Er zijn verschillende subgroepen in obesitas met verschillende psychologische profielen, die bijdragen tot verschillende soorten therapietrouw of responsen op de afvalkuren.

Deze psychologische stoornissen dragen onbewust bij tot nefast en resistent eetgedrag. Ze moeten dus op gepaste wijze aangepakt worden om de kans op gewichtsverlies en vooral het behoud ervan te verhogen. Deze stoornissen vereisen echter niet allemaal een psychiatrische behandeling; integendeel, de bevoorrechte relatie die ontstaat rond de behoefte aan gewichtsverlies is ideaal om ook deze aan te pakken, op voorwaarde dat u beschikt over enkele praktische aanknopingspunten om ze in werking te stellen.

Om de diagnose vóór de gedragstherapie van de patiënt en de daaropvolgende begeleiding te optimaliseren, heeft EURODIET de Mental Profiler ontwikkeld. Dit is een computerinstrument dat de therapeut een synoptisch diagram biedt met een aantal psychologische schalen die verband houden met overgewicht.

Het gaat hier niet alleen om een diagnostisch instrument, maar ook om een therapeutisch instrument, want het is voorzien van een hiërarchisch schema om de resultaten te interpreteren en aanbevelingen voor begeleiding van de gedragscomponent in het gewichtsverlies.

Met ons kunt u verder gaan dan een gewoon dieet, wij bieden u hulp bij de aanpak van overgewicht als symptoom. De aangepaste antwoorden geboden door de Mental Profiler zullen u helpen om de ware oorzaken achter het symptoom te achterhalen en te behandelen, wat het welslagen van uw behandeling zal versterken.

Voor meer informatie, opleidingen, of om dit onderwerp verder uit te diepen, kunt u contact opnemen met ons.

verbiden

Beginnen met Eurodiet