We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you click on the “Continue” button below, you agree to our use of cookies. If you would like to find more information about these cookies please click here, or change your browser cookie settings.

More information
 

Motivation Profiler Arts

Uw instrument om motivatie op te wekken

Bij de raadpleging over voedingsgedrag heeft de therapeut een pedagogische opdracht jegens de patiënt om hem aan te zetten zijn levensstijl te veranderen. Om pedagogisch doeltreffend te zijn, moeten de deuren zich "van binnenuit" openen: het veranderingsproces moet uiteindelijk uit de patiënt zelf voortkomen.

De overtuigingsopdracht begint bij de evaluatie van het stadium waarin de patiënt zich bevindt. Dan volgt de motivatie-oefening die inspeelt op dit stadium aan de hand van de indicator van zelfeffectiviteit. Twee doelstellingen krijgen bij deze aanpak voorrang: een snelle vooruitgang in het veranderingsproces en aanmoedigen van de zelfeffectiviteit van de patiënt.

Eurodiet u biedt u een online systeem van expertise, gebaseerd op gevalideerde vragenlijsten, om makkelijk te bepalen in welk stadium de patiënt, zich bevindt en hoezeer hij vertrouwt in zijn vermogen om af te vallen en het terugvalrisico.

Naar gelang van het resultaat van deze analyse worden u instrumenten geboden om u in de praktijk te helpen bij de observatie van de motivatiecomponenten die verband houden met gewichtsverlies.

Voor meer informatie, opleidingen, of om dit onderwerp verder uit te diepen, kunt u contact opnemen met ons.

verbiden

Beginnen met Eurodiet