Word slank.
Blijf slank.

Afmelden

Vertrouwelijkheidsbeleid

Vertrouwelijkheidsbeleid

 

VERTROUWELIJKHEID

 

Vertrouwelijkheidsbeleid

Bij Eurodiet respecteren en beschermen we uw privéleven. Wij streven ernaar het vertrouwen dat u ons schenkt door uw bezoek aan onze website en het gebruik van onze producten en diensten te behouden. We wensen dat u in het volste vertrouwen op onze website kunt surfen. Daarom informeren we u graag op transparante wijze over de voorzorgen die we nemen bij de verwerking van de persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwt.

www.eurodiet.com. is een website van Protein System SA ("Wij" en "onze" in deze verklaring van ons vertrouwelijkheidsbeleid op Internet). Bij het gebruik van deze website aanvaardt u ons vertrouwelijkheidsbeleid met betrekking tot onze website van www.eurodiet.com, ("de website"), zoals hieronder bepaald. Het Vertrouwelijkheidsbeleid voor de website heeft betrekking op de verzameling en het gebruik van persoonlijke gegevens die u doorgeeft bij het gebruik van onze website: www.eurodiet.com.

We behouden ons het recht voor om deze verklaring van Vertrouwelijkheidsbeleid voor de website op elk moment te wijzigen of gedeelten eruit te verwijderen. Deze verklaring van Vertrouwelijkheidsbeleid voor de website is een aanvulling op alle andere bepalingen en voorwaarden van toepassing op onze website www.eurodiet.com.

Wij doen geen enkele uitspraak over andere sites van derden die aan onze website gekoppeld kunnen zijn.

We erkennen het belang van de bescherming van de vertrouwelijkheid van de informatie die we over bezoekers van onze sites verzamelen, vooral van informatie waarin ze persoonlijk te herkennen zijn ("persoonlijke gegevens"). Deze verklaring van Vertrouwelijkheidsbeleid voor de website regelt de manier waarop uw persoonlijke gegevens die we via de website verkrijgen, zullen worden verwerkt. We raden u aan om deze Verklaring van Vertrouwelijkheidsbeleid geregeld nog eens te lezen, zodat u op de hoogte blijft van elke verandering. Uw commentaar en reacties zijn altijd welkom. U kunt ze ons gerust per post toesturen op "Département Internet, Protein System SA, 64 rue de Koeric,h L-8437 Steinfort, GH Luxemburg" of per e-mail op customerservice@eurodiet.com.

Persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens van bezoekers van onze sites worden alleen bijgehouden als ze met volle kennis van zaken en vrijwillig worden gegeven. We kunnen u bijvoorbeeld vragen om ons deze informatie te geven zodat we u aanvullende diensten kunnen aanbieden of om te antwoorden op uw vragen of om eventuele vragen of verzoeken door te geven. Dit beleid is voor ons bedoeld om uw persoonlijke gegevens te kunnen beschermen zodat ze nooit behandeld kunnen worden op een manier die niet verenigbaar is met de geldende wetten in Luxemburg.

Gebruik van de informatie

De persoonlijke gegevens die bezoekers op onze sites opgeven worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze gegeven werden of voor andere secundaire doeleinden die verband houden met het hoofddoel, tenzij we andere gebruiksdoeleinden vernoemen in deze Verklaring van Vertrouwelijkheidsbeleid op de website of bij de registratie van de gegevens.

De kopieën van correspondentie die via de website verstuurd worden, die de persoonlijke gegevens bevatten, kunnen opgeslagen worden in de archieven - alleen voor de bijwerking van de archieven en prestatierapporten.

Proactieve bekendmaking

Buiten de plaats op onze website waar u ermee instemt om uw persoonlijke gegevens op te geven of als de bekendmaking van de persoonlijke gegevens nodig is om te antwoorden op het oorspronkelijke verzoek, zijn er bijzondere situaties waarin persoonlijke gegevens bekendgemaakt kunnen worden als we redenen hebben om aan te nemen dat deze maatregel nodig is om u te identificeren, contact op te nemen of een rechtzaak te beginnen tegen personen die schade proberen toe te brengen of proberen om zich (opzettelijk of onopzettelijk) onze rechten of  goederen, gebruikers of andere personen die door deze activiteiten schade zouden kunnen ondervinden, toe te eigenen.

We kunnen derden inschakelen om u producten of diensten in onze naam te leveren. In deze omstandigheden kunnen we uw persoonlijke gegevens doorgeven aan deze derde partijen om in te kunnen gaan op uw verzoek om producten of diensten.

Veiligheid

We leveren elke inspanning om de veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid te garanderen van de algemene en persoonlijke gegevens die via onze websites worden doorgegeven. Hiertoe controleren we de veiligheid en goede werking van de huidige technologieën en houden we die up-to-date. Helaas kan nooit gegarandeerd worden dat alle informatie die via internet wordt doorgegeven volledig beveiligd is.

We leveren echter alle mogelijke inspanningen om alle beschikbare maatregelen te treffen om de door u verstrekte persoonlijke gegevens of informatie over onze online aangeboden producten en diensten te beschermen. Nadat we uw persoonlijke gegevens via onze websites hebben verkregen, streven we er nog eens naar de veiligheid in onze systemen te garanderen.

Bovendien zijn onze werknemers die de diensten met betrekking tot onze informatiesystemen leveren, verplicht om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die we verzamelen te garanderen. We kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden voor gevallen van ongeoorloofde toegang tot uw persoonlijke gegevens.

Cookies

Cookies zijn gegevens die een website overbrengt op de harde schijf van een persoon om archieven te kunnen bijhouden. Cookies volgens de industriële normen en zoals gebruikt worden door de meeste websites, met inbegrip van de onze, kunnen herhaalde toegang door de gebruiker en het gebruik van een website vergemakkelijken. Daarmee kunnen wij een website aanpassen aan uw persoonlijke behoeften. Als u niet wenst dat informatie wordt verzameld via het gebruik van cookies, beschikken de meeste browsers over een eenvoudige procedure om cookies te aanvaarden of te weigeren. Maar u moet wel weten dat cookies nodig kunnen zijn om u enkele kenmerken van onze online dienst te bezorgen.

Toegang tot de informatie

We spannen ons in om alle redelijke maatregelen te treffen om de informatie die we over u verkregen hebben te beschermen en te zorgen dat deze informatie correct is en regelmatig wordt bijgewerkt. Als u ontdekt dat de informatie over u incorrect is, kunt u contact opnemen met ons om deze informatie te verbeteren. U kunt ze ons gerust toesturen op "Département Internet, Protein System SA, 64 rue de Koerich L-8437 Steinfort GH Luxemburg" of per e-mail op customerservice@eurodiet.com.

Bovendien zijn onze werknemers die de diensten met betrekking tot onze informatiesystemen leveren, verplicht om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die we verzamelen te garanderen.

Koppelingen naar andere sites

We bieden links aan naar websites buiten de onze, en naar websites van derden. Over deze sites hebben wij geen controle, en we kunnen geen verantwoordelijkheid opnemen voor het gedrag van ondernemingen die met links verbonden zijn aan onze website. Voordat u uw persoonlijke gegevens op een andere website doorgeeft, raden we u aan om de garanties en gebruiksvoorwaarden van die websites en hun vertrouwelijkheidsgarantie te controleren.

Problemen of vragen

Als we op de hoogte zijn van vragen of problemen bij onze websites, nemen we deze vragen ernstig in overweging om erop te kunnen antwoorden. Als u andere vragen heeft over ons vertrouwelijkheidsbeleid, of als u een probleem of een klacht heeft, verzoeken we u contact met ons op te nemen. U kunt ze ons gerust per post toesturen op "Département Internet, Protein System SA, 64 rue de Koerich, L-8437 Steinfort, GH Luxemburg" of per e-mail op customerservice@eurodiet.com.

Algemene informatie

We staan erop dat onze praktijken inzake bescherming van uw persoonlijke gegevens strikt voldoen aan de toepasselijke wetgeving in het Groot-Hertogdom Luxemburg  en de Europese Unie (Europese richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 over de bescherming van het privéleven).

Let wel dat we geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het beleid inzake het privéleven van websites waarnaar onze website met hyperlinks doorverwijst.