We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you click on the “Continue” button below, you agree to our use of cookies. If you would like to find more information about these cookies please click here, or change your browser cookie settings.

More information

Word slank.
Blijf slank.

Afmelden

Wettelijke vermeldingen

Wettelijke vermeldingen

Wettelijke vermeldingen

U bent verbonden met de website van Protein System SA, ”Eurodiet”, ZA Kaecherwee 64 rue de Koerich L-8437 Steinfort, Groothertogdom Luxemburg.

Door het gebruik van deze website erkent u kennis genomen te hebben van deze voorwaarden en ze geheel in volledig te aanvaarden, ongeacht uw geografische lokalisatie. Ze kunnen op elk moment gewijzigd worden, zonder voorgaand bericht en zonder vergoeding.

Eurodiet vestigt uw aandacht op de volgende punten:

Intellectuele eigendom:

Eurodiet is eigenaar of houder van de rechten, op alle elementen van deze website, met name de gegevens, foto's, video's. Kopiëren, weergave, verspreiding of uitzending, in zijn geheel of gedeeltelijk, van de inhoud van deze website met welk procedé dan ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Eurodiet is verboden. Dit geldt als een vervalsing die vervolgd wordt onder de wetten op de intellectuele eigendom.

De logo's en de namen van de producten op de website zijn geregistreerde merken. Elke gehele of gedeeltelijke kopie van deze logo's of deze merken, met elementen van de website, zonder uitdrukkelijke toestemming van Eurodiet is verboden volgens de wetgeving over de intellectuele eigendom.

Toegang tot de website:

De gebruiker van deze website erkent dat hij/zij bevoegd is en beschikt over de nodige middelen voor toegang en gebruik van deze website.

Eurodiet kan in geen elk geval aansprakelijk gesteld worden voor onopzettelijke detailfouten die op deze website zouden voorkomen. Eurodiet wijst elke aansprakelijkheid af voor de informatie die ter beschikking gesteld wordt op zijn website. Bovendien wordt geen enkele garantie gegeven over de juistheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie die op de website ter beschikking wordt gesteld.

Frauduleus verschaffen of verwerven en behouden van toegang tot een computersysteem, inbraak in het systeem of de werking ervan verstoren, of frauduleuze invoering en wijziging van gegevens in het computersysteem zijn wettelijk strafbare feiten.

Inhoud van de website:

Eurodiet heeft het recht om op elk moment en zonder voorafgaand bericht de inhoud van deze website te veranderen. Het bedrijf wijst elke aansprakelijkheid af voor fouten, vertragingen of weglatingen van inhoud in de geboden pagina's, bij onderbreking en niet beschikbaarheid van de dienst.

Hypertextlinks:

Hypertextlinks naar de website van Eurodiet mogen niet opgezet worden zonder voorafgaande toestemming.

Cookies:

Een cookie kan geïnstalleerd worden bij het bezoek aan de website van Eurodiet. De gebruiker erkent dat hij op de hoogte is van deze mogelijkheid, en dat hij cookies kan deactiveren met de opties in zijn browser.