Word slank.
Blijf slank.

Afmelden

Ons engagement

Ons engagement

Innovatie:

Tegemoetkomen aan de verwachting van de patiënten en de artsen door hen innoverende producten van een onberispelijke kwaliteit te bieden, waarmee ze hun gewicht in zijn totaliteit kunnen aanpakken onder medisch toezicht.

Transparantie:

Eurodiet verbindt zich ertoe te handelen als maatschappelijk verantwoord bedrijf en in alle zijn activiteiten het hoogste niveau van integriteit na te streven. De verantwoordelijkheid steunt op de funderingen van de Eurodiet-methode en zijn producten. Daarom houdt Eurodiet zich aan de sanitaire eisen die het ondersteunt en stelt aan de dieetproducten in alle landen waar deze producten in de handel gebracht worden.

Eurodiet verbindt zich ertoe op een verantwoordelijke, heldere en betrouwbare manier te communiceren met de patiënten en de professionele zorgverleners.

De leveranciers en onderaannemers van Eurodiet en hun werknemers dienen eerlijk, ethisch, integer en rechtvaardig te handelen volgens de voorgeschreven normen. Eurodiet houdt zich uiteraard aan dit engagement ten aanzien van zijn eigen klanten.

Instaan voor de kwaliteit en veiligheid van onze producten:

Overal waar onze producten gebruikt worden in het kader van een dieet onder medisch toezicht, staat het merk Eurodiet garant voor kwaliteitsvolle en veilige producten.

Eurodiet heeft de fundamentele waarden vastgelegd bij de onderaannemers en dienstverleners om de kwaliteit en de voedselveiligheid van zijn producten te kunnen garanderen. Dezelfde engagementen worden intern toegepast.

Bescherming van het leefmilieu:

Eurodiet zet zich in voor een duurzame ontwikkeling voor de hele levenscyclus van onze producten. Eurodiet probeert zo efficiënt gebruik te maken van natuurlijke bronnen en voorrang te geven aan hernieuwbare bronnen.