Ned i vekt.
En gang for alle.

Logg ut

PERSONVERN

PERSONVERN

Personvernerklæring for Eurodiet-appen

PLANET HEALTH LIMITED(«vi», «oss», «vår» [«PHL»]) er et selskap. Selskapet er stiftet og registrert i England og Wales med organisasjonsnummer 13142644, og registrert adresse er Flat 29 Palmeira Avenue Mansions, 21-23 Church Road, Hove, East Sussex, Storbritannia, BN3 2FA.

Vi tilbyr mobilapplikasjonen Eurodiet («Appen»). I den forbindelse gjør vi alltid vårt ytterste for å ivareta personvernet.

Vi opptrer som både behandlingsansvarlig og databehandler i henhold til EUs lovgivning.

Vi er behandlingsansvarlig når det gjelder registreringsdata og alt du angir direkte i Appen (f.eks. påminnelser om medisiner, sporingsdata for selvpleie osv.). Det betyr at vi er ansvarlige for å bestemme formålet med behandlingen av personopplysninger, og hvordan behandlingen skal gjennomføres. Når det gjelder andre funksjoner (timebestilling, reseptfornyelse osv.), tilbyr vi derimot tjenestene på vegne av behandleren din. I slike tilfeller behandler vi personopplysningene dine i henhold til behandlerens instruksjoner. Slike parter er selv behandlingsansvarlige, og har egne personvernerklæringer.

Hva gjelder personvernerklæringen?

Denne personvernerklæringen gjelder din bruk av Appen, etter at du har lastet den ned fra nettsiden («Appbutikk») til mobiltelefon eller håndholdt enhet. Personvernerklæringen gjelder også alle tjenester som er tilgjengelige via Appen («Tjenester»).

Personvernerklæringen fastsetter dessuten grunnlaget for hvordan vi behandler personopplysninger vi samler inn om deg, eller som du eller behandleren din gir oss. Les personvernerklæringen nøye for å forstå hvordan vi behandler personopplysningene dine.

Hvilke personopplysninger samler PHL inn?

  1.         Informasjon du gir oss

Dette er informasjon du gir oss om deg selv når du fyller ut skjemaer/skjermbilder i Appen eller registrerer Tjenester via Appen, samhandler eller ber om /søker tjenester via Appen og via eventuelle helse- eller overvåkingsenheter du kobler til Appen, eller gjennom korrespondanse med oss via telefon, e-post eller annet.

Du vil til enhver tid vite hvilke personopplysninger vi ber om. Hvis du ikke gir oss nødvendige personopplysninger eller trekker tilbake ditt samtykke til behandling av personopplysninger når slike opplysninger er nødvendige for at vi skal kunne levere PHL-tjenester til deg, vil vi ikke kunne tilby deg disse tjenestene. Du har ikke plikt til å utlevere opplysninger, og du kan når som helst slutte å bruke Appen.

  1.         Informasjon vi samler inn om deg og enheten din

Hver gang du bruker Appen, samler vi automatisk inn

a)        teknisk informasjon, herunder hvilken type mobilenhet du bruker, enhetens unike identifikator, informasjon om mobilnettverk, mobilenhetens operativsystem og tidssoneinnstilling;

b)        informasjon som enten er innhentet via enheten din eller lagret på enheten, og som du uttrykkelig har samtykket i å dele, samt kilden til slik informasjon, inklusiv enheten som er brukt til å samle inn dataene, klokkeslett og dato;

c)        opplysninger om din bruk av Appen;

d)        stedsdata fra enheten din hvis du har valgt å aktivere stedstjenester. Stedsdata fra enheten din vil bli brukt til å gjøre det enklere for deg å søke etter behandlerens praksis via Appen. Hvis du velger å ikke dele sted, kan du angi behandlerens adresse manuelt.

  1.         Informasjon vi får fra andre kilder

Vi kan motta informasjon om deg fra behandleren din for å gjøre det enklere å tilby Tjenestene. Dette kan være navn, personnummer, relevante kontaktopplysninger og sensitiv informasjon, for eksempel informasjon om resepter og timeavtaler. Behandleren gir oss disse opplysningene for at vi skal kunne tilby deg tjenestene.

Hvordan bruker PHL personopplysningene dine?

Vi bruker IKKE personopplysningene dine i markedsføringsøyemed uten uttrykkelig samtykke fra deg.
Personopplysninger du gir via Appen, eller som PHL får tilgang til, er generelt nødvendige for å kunne tilby deg Tjenestene.

Når vi mottar informasjon fra behandleren din, har vi alltid et rettslig grunnlag for behandlingen.

Vi kan imidlertid ha andre lovlige grunner til å behandle personopplysningene dine. I hovedsak bruker vi informasjon om deg på følgende måter:

  1.         For å tilby deg tjenester eller i forbindelse med en avtale vi har inngått med deg

a)        For å registrere deg i Appen og Tjenestene og administrere kontoen din, samt til våre egne administrative formål.

b)        For å kunne bekrefte identiteten din ved behov gjennom å dobbeltsjekke mot registre hos den relevante behandleren.

c)        For å tilby deg Appen og Tjenestene, samt for å forsikre oss om at PHL leverer korrekt versjon og informasjon til enheten din.

d)        For å holde deg oppdatert om utvikling eller informasjon knyttet til Appen og Tjenestene.

e)        For at vi skal kunne undersøke og behandle henvendelser og reklamasjoner i forbindelse med din bruk av Appen og Tjenestene.

  1.         Når vi har en rettslig forpliktelse

For å utlevere informasjon i henhold til myndighetenes krav eller forespørsler, eller som lover og forskrifter for øvrig fastsetter.

  1.         Når vi har en berettiget interesse

a)        For å gjennomgå og forbedre kvaliteten på produktene og tjenestene våre ved hjelp av informasjon om din bruk av Appen og Tjenestene. Vi har en berettiget interesse av å tilby effektive og responsive tjenester.

b)        For at vi skal kunne svare på generelle henvendelser og tilbakemeldinger fra deg. Vi har en berettiget interesse av å tilby kundene våre effektive og responsive tjenester.

c)        Til interne operasjoner, blant annet feilsøking, avdekking av svindel, analyse av loggdata, testing, sikkerhet, revisjon og statistiske formål. Vi har en berettiget interesse av å ivareta forretningsinteressene våre og evaluere virksomhetens effektivitet.

d)        For å gi deg mulighet til å velge alternativer eller tilleggstjenester som genereres fra svarene du gir oss når du angir informasjon i Appen; særlig når du angir informasjon som er nødvendig for å bestille time hos behandleren din i Appen. Denne tjenesten er kun tilgjengelig hvis behandleren din har bedt om den.

e)        I tilfeller der vi bruker berettiget interesse som behandlingsgrunnlag, foretar vi en «balansetest» før vi starter behandlingen, for å forsikre oss om at behandlingen er nødvendig, og at dine grunnleggende rettigheter og interesser ikke veier tyngre enn vår berettigede interesse. Vi lagrer disse balansetestene i et register. Du har rett til å be om innsyn i balansetestene. Finn ut mer ved å kontakte oss via informasjonen under.

  1.         Når vi har uttrykkelig samtykke fra deg

Hvis noen av personopplysningene vi behandler, inneholder informasjon om helse, rase eller etnisitet, religiøs eller filosofisk overbevisning, medlemskap i fagforening, genetikk/biometri, seksualliv eller seksuell legning (samlebegrep «sensitiv informasjon»), og hvis du gir oss slik informasjon direkte via din bruk av Appen, må du ha gitt oss uttrykkelig samtykke til å bruke denne informasjonen når den gis via Appen.

  1.         Når vi benytter behandlerens medisinske diagnose eller helseformål

Hvis noen av personopplysningene vi behandler, inneholder sensitiv informasjon, og hvis denne informasjonen mottas fra behandleren din, er vårt rettslige grunnlag at vi bruker informasjonen til helseformål.

Når utleverer PHL personopplysningene dine?

Vi vil aldri selge personopplysningene dine eller bruke dem i markedsføringsøyemed. Vi kan utlevere personopplysningene dine

a)        til deg og behandleren din for å kunne tilby deg Tjenestene

b)        til eventuelle andre databehandlere som hjelper oss å tilby deg Tjenestene, der disses bruk av opplysningene er regulert av strenge kontraktsvilkår

c)        til tredjepart som tilbyr tilleggstjenester du ønsker å benytte deg av, der en formell databehandleravtale vil være inngått med tredjepart, og du vil bli bedt om uttrykkelig samtykke

d)        hvis vi må utlevere eller dele dem for å oppfylle en rettslig forpliktelse

e)        for å håndheve vilkårene våre og andre avtaler, eller for å undersøke mulige brudd på disse vilkårene

f)         for å ivareta rettighetene, eiendommen og sikkerheten til PHL, kundene våre og andre

Hvordan lagres personopplysningene dine i Appen?

Vi lagrer personopplysningene dine i vårt sikre datasenter innenfor EU. Vi overfører ikke personopplysningene dine til områder utenfor EU. Alle data blir kryptert når de overføres mellom enheten din og Appen eller datasenteret vårt. Du er selv ansvarlig for å hemmeligholde alle passord og PIN-koder du bruker for å få tilgang til Appen. Hvis du velger å gi tilgang til pasientjournalen din via Appen, gjør vi oppmerksom på at vi ikke lagrer dette innholdet, vi gjør utelukkende informasjonen fra behandleren din tilgjengelig for deg på enheten.

Hvis du velger å ha en videokonsultasjon med behandleren din via Appen, garanterer vi at vi ikke på noe tidspunkt registrerer eller lagrer videoopptaket på noen måte. Vi tar alle rimelige forholdsregler for å sikre at dataene behandles forsvarlig gjennom strenge prosedyrer og sikkerhetsfunksjoner for å hindre uautorisert tilgang til personopplysningene dine. På grunn av sikkerhetstrusler utenfor vår kontroll kan vi imidlertid ikke garantere sikker overføring av informasjon via Internett, og enhver slik overføring skjer derfor for din egen risiko.

Hvor lenge lagrer PHL personopplysningene dine?

Vi lagrer personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppnå formålene i avsnittet «Hvordan lagres personopplysningene dine i Appen?» over, eller så lenge gjeldende lovgivning krever det. Generelt lagrer vi personopplysningene dine så lenge du er registrert som bruker av Appen.

For å fastsette relevant lagringsperiode tar vi blant annet hensyn til

a)        våre kontraktsmessige rettigheter og forpliktelser knyttet til den aktuelle informasjonen

b)        rettslige forpliktelser til å oppbevare data i en bestemt tidsperiode i henhold til gjeldende lovgivning

c)        begrensningsklausuler i henhold til gjeldende lovgivning

d)        vår berettigede interesse dersom vi har foretatt en balansetest (se avsnittet «Når vi har en berettiget interesse» over)

e)        (potensielle) tvister

f)         retningslinjer utstedt av relevant tilsynsmyndighet

På forespørsel sletter eller anonymiserer vi personopplysningene dine på en sikker måte når du ikke lenger er bruker av Appen, og når vi ikke lenger trenger opplysningene til det formålet de ble innsamlet for.

Tredjepartsnettsider

PHL eller andre Tjenester vi tilbyr, kan inneholde lenker til andre uavhengige nettsider eller mobilapplikasjoner som tilhører tredjepart («Tredjepartsnettsider»).

Disse Tredjepartsnettsidene er utenfor vår kontroll, og vi tar verken ansvar for eller går god for innholdet eller eventuelle personvernerklæringer på slike sider. Du må selv vurdere om du vil benytte deg av slike Tredjepartsnettsider, herunder kjøp og bruk av eventuelle produkter og tjenester som er tilgjengelige på dem.

Hvilke rettigheter har du?

Loven gir deg flere rettigheter (med visse forbehold) når det gjelder personopplysningene dine. Ytterligere informasjon om hvilke rettigheter du har, får du hos Information Commissioners Office (ICO). Du kan utøve samtlige av disse rettighetene ved å kontakte oss via informasjonen under.

Rettigheter

Hva betyr det?

Rett til å protestere

Du har rett til å protestere mot visse typer behandling, herunder behandling der vi bruker vår berettigede interesse som behandlingsgrunnlag.

Rett til informasjon

Du har rett til å få tydelig, åpen og lett forståelig informasjon om hvordan vi bruker opplysningene dine, og hvilke rettigheter du har. Det er derfor vi gir deg informasjonen i denne personvernerklæringen.

Rett til innsyn

Du har rett til å få innsyn i opplysningene dine (hvis vi behandler dem) og en del annen informasjon (som den vi gir i denne personvernerklæringen).

Dette for at du skal være klar over og kunne kontrollere at vi bruker opplysningene dine i samsvar med personvernforordningen.

Rett til retting

Du har rett til å få opplysningene dine rettet hvis de er uriktige eller ufullstendige.

Rett til sletting

Dette kalles noen ganger «retten til å bli glemt», og betyr i korte trekk at du kan kreve at opplysningene dine slettes eller fjernes hvis vi ikke har noen tvingende grunn til å fortsette å bruke dem. Dette er ikke en generell rett til sletting; det finnes unntak.

Rett til begrensning

Du har rett til å «sperre» eller stanse videre bruk av opplysningene dine. Når behandlingen er begrenset, kan vi fortsatt lagre opplysningene dine, men ikke bruke dem videre. Vi fører registre over personer som har bedt om at videre bruk av opplysningene deres «sperres», for å forsikre oss om at begrensningen respekteres i fremtiden.

Rett til dataportabilitet

Du har rett til å få utlevert opplysningene dine til eget formål på tvers av ulike systemer og tjenester. Hvis du for eksempel bestemmer deg for å bytte til ny behandler, kan du enkelt flytte, kopiere eller overføre opplysningene dine mellom våre IT-systemer og den nye behandlerens systemer på en sikker måte, uten at brukervennligheten påvirkes.

Rett til å klage

Du har rett til å klage på måten vi behandler opplysningene dine på, til din nasjonale tilsynsmyndighet. Se informasjon om EUs tilsynsmyndighet i avsnittet «Kontakt oss» under.

Rett til å trekke tilbake samtykke

Hvis du har gitt samtykke til at vi kan bruke opplysningene dine til et bestemt formål, har du rett til å trekke tilbake samtykket når som helst (at du gjør dette, betyr ikke dermed at vår bruk av opplysningene med ditt samtykke så langt har vært ulovlig). Vær oppmerksom på at hvis du trekker tilbake slikt samtykke, kan det i noen tilfeller bety at vi ikke lenger kan fortsette å tilby deg Tjenestene.

Vi behandler som regel henvendelser og gir informasjon kostnadsfritt, men kan kreve et rimelig gebyr for å dekke våre administrative kostnader ved

• ubegrunnede eller overdrevne/gjentatte forespørsler

• flere kopier av samme informasjon

Vi kan alternativt avslå å behandle henvendelsen.

Vi ber deg vurdere henvendelsen nøye før du kontakter oss. Vi hjelper deg så snart som mulig. Som regel betyr det innen én måned fra vi mottar henvendelsen, men hvis det tar lengre tid, gir vi deg en tilbakemelding.

Endringer i personvernerklæringen

Vi oppdaterer personvernerklæringen fra tid til annen, og endringer vi foretar i personvernerklæringen i fremtiden, vil bli lagt ut på nettet og eventuelt varslet via Appen. De nye vilkårene kan bli vist på skjermen, og du kan bli bedt om å lese og godta dem for å kunne fortsette å bruke Appen.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål, kommentarer eller andre henvendelser knyttet til denne personvernerklæringen, kan du kontakte oss på følgende adresse:

PLANET HEALTH LIMITED

29 Palmeira Avenue Mansions,

21-23 Church Road,

Hove,

East Sussex,

Storbritannia, BN3 2FA.

customerservice@eurodiet.com

Kontaktopplysninger personvernombud:

Hvis du ikke er fornøyd med svaret du har fått på en eventuell klage, eller hvis du mener at vi ikke etterlever personvernforordningen, kan du klage til EUs datatilsyn – EUROPEAN DATA PROTECTION SUPERVISOR’s Office:

Adresse: Rue Wiertz 60, B-1047 Brussel

Telefon: +32 2 283 19 00

E-post: edps@edps.europa.eu

Hjemmeside: www.edps.europa.eu