Ned i vekt.
En gang for alle.

Logg ut

Vilkår for bruk av Eurodiet-appen

Vilkår for bruk av Eurodiet-appen

Vilkår for bruk av Eurodiet-appen 

 1. VIKTIG JURIDISK MERKNAD – BINDENDE AVTALE 

 1. DETTE ER EN JURIDISK AVTALE MELLOM DEG SOM BRUKER AV EURODIET-APPEN (OGSÅ OMTALT SOM «DU», «DEG» ELLER «DIN») OG PROTEIN SYSTEMS SA, 64 RUE DE KOERICH, L-8437 STEINFORT, LUXEMBOURG («PS-SA») (customerservice@eurodiet.com) (OGSÅ OMTALT SOM «VI», «OSS» ELLER «VÅR»). DISSE VILKÅRENE (HERETTER OMTALT SOM «AVTALEN») FASTSETTER HVORDAN PS-SA GJØR EURODIET-APPEN, SAMT EVENTUELLE OPPDATERINGER, ERSTATNINGER OG OPPGRADERINGER, TILGJENGELIG FOR BRUK, OG ER BINDENDE FOR BÅDE DEG OG OSS. 

 1. AVTALEN INNEHOLDER BEGRENSNINGER I LØFTENE (OGSÅ KALT «GARANTIER») VI GIR DEG I FORBINDELSE MED EURODIET-APPEN OG/ELLER TJENESTER KNYTTET TIL DENNE, SAMT EVENTUELLE OPPDATERINGER, ERSTATNINGER OG OPPGRADERINGER I FORBINDELSE MED AVTALEN. AVTALEN INNEHOLDER OGSÅ BEGRENSNINGER I VÅRT ANSVAR OVERFOR DEG. FØR DU INNGÅR AVTALEN, ER DET VIKTIG AT DU LESER ALLE VILKÅRENE I AVTALEN. VED Å KLIKKE PÅ «JEG GODTAR» BEKREFTER DU AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT VILKÅRENE I AVTALEN, OG AT DU GODTAR Å VÆRE BUNDET AV DEM. HVIS DU AV ULIKE GRUNNER IKKE ØNSKER Å VÆRE BUNDET AV VILKÅRENE I AVTALEN, MÅ DU IKKE GODTA DEN. 

 1. AVTALEN ER BASERT PÅ EN FORUTSETNING OM AT EURODIET-APPEN IKKE SELGES, MEN AT DU FÅR EN BEGRENSET LISENS TIL Å BRUKE DEN I HENHOLD TIL AVTALENS VILKÅR. DU FÅR IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER EIENDOMSRETT TIL EURODIET-APPEN, ELLER TIL DELER AV DEN. 

 1. AVTALEN INNEHOLDER BEGREPER MED STOR FORBOKSTAV SOM HAR EN SPESIFIKK BETYDNING, OG SOM ER FORKLART I AVTALENS PUNKT 20. DU BØR GJØRE DEG KJENT MED DISSE BEGREPENE OG BETYDNINGEN AV DEM, SLIK AT DU FORSTÅR AVTALENS VILKÅR FULLT UT. 

 1. Tilgang til og bruk av Eurodiet-appen 

 1. Tilgang til og bruk av Eurodiet-appen fås ved å laste ned Eurodiet-appen fra relevant appbutikk (herunder, men ikke begrenset til, Apple App Store eller Google Play). Slik nedlasting er gratis.  

 1. Eventuelle kjøp du foretar i appen, omfattes av våre salgsvilkår slik de fremgår på kjøpstidspunktet. 

 1. For å få tilgang til Eurodiet-appen må du opprette en Konto som inneholder visse Personopplysninger. Hvis du velger å foreta kjøp i appen, må du også angi Betalingsinformasjon. Ved å fortsette å bruke Eurodiet-appen garanterer du 

 1. at all informasjon du angir, er nøyaktig og riktig 

 1. at du har tillatelse til å angi Betalingsinformasjon, dersom tillatelse kreves 

 1. at du skal holde denne informasjonen nøyaktig og oppdatert 

 1. Din opprettelse av en Konto er en ytterligere bekreftelse av garantiene gitt i underpunkt 2.2. 

 1. Vi anbefaler at du ikke deler Kontoopplysningene dine med andre, særlig ikke brukernavn og passord. PS-SA påtar seg ikke noe ansvar for tap eller skade som oppstår som følge av at du deler Kontoopplysningene dine. Hvis du bruker et felles Datasystem, anbefaler vi at du ikke lagrer Kontoopplysningene dine i nettleseren. 

 1. Hvis du har grunn til å tro at noen har fått tilgang til Kontoopplysningene dine uten ditt samtykke, må du kontakte PS-SA via e-post umiddelbart for å få Kontoen sperret (customerservice@eurodiet.com). 

 1. Din bruk av Eurodiet-appen, eller deler av den, omfattes også av vår personvernerklæring og våre retningslinjer for informasjonskapsler. Etter at du har fått en Resept av Behandleren din, omfattes alle varekjøp i forbindelse med Resepten av våre salgsvilkår, som er en del av Avtalen. 

 1. I henhold til lisensvilkårene som er fastsatt i punkt 4 under, og i forbindelse med at du åpner en Konto, stiller PS-SA herved Eurodiet-appen til rådighet for deg. 

 1. Foreldre eller foresatte til personer under 18 år kan bli bedt om en skriftlig bekreftelse av at de samtykker i å være bundet av Avtalen. 

 1. Erstatninger og endringer 

 1. PS-SA forbeholder seg herved retten til å foreta forbedringer, erstatninger eller endringer i enhver del av Eurodiet-appen til enhver tid, alltid under forutsetning av at dette ikke medfører noen vesentlig svekkelse av Eurodiet-appens funksjoner. 

 1. Dersom det er relevant, skal PS-SA automatisk gjøre slike forbedringer, erstatninger eller endringer i Eurodiet-appen tilgjengelige for deg via Eurodiet-appen. 

 1. PS-SAs intensjon er at slike forbedringer, erstatninger eller endringer ikke i vesentlig grad skal påvirke ytelsen til Eurodiet-appen negativt. Du er imidlertid selv ansvarlig for at Datasystemet ditt er kompatibelt med den nyeste versjonen, og du godtar at PS-SA ikke kan garantere at Eurodiet-appen vil være bakoverkompatibel med ditt eget Datasystem eller operativsystems programvare, eller programvaren til nettleseren din. 

 1. Lisens til å bruke Eurodiet-appen 

 1. Under forutsetning av at du oppfyller Avtalens vilkår, gir PS-SA deg fra Ikrafttredelsesdatoen herved en verdensomspennende, gjenkallelig, ikke-eksklusiv, uoverførbar og uoverdragelig lisens til å bruke Eurodiet-appen i Lisensperioden. 

 1. Lisensen som gis i henhold til punkt 4.1 i Avtalen, kan kun brukes av deg til strengt personlige formål, i eller via Datasystemet, og omfattes av ytterligere begrensninger som er fastsatt i Avtalens øvrige bestemmelser. 

 1. Med unntak av det som loven uttrykkelig tillater, må du ikke tilpasse, endre, forbedre, modifisere, reversere, bygge om, dekompilere, demontere eller dekode hele eller deler av Eurodiet-appen, eller oversette hele eller deler av Eurodiet-appen til et annet språk (eller forsøke, eller la tredjepart forsøke, å gjøre dette). 

 1. Du må ikke skaffe, eller forsøke å skaffe, deg (eller la andre få, eller forsøke å få) tilgang til Eurodiet-appen, eller elementer av Eurodiet-appen, ved hjelp av en virtuell maskinprosess der én eller flere personer (andre enn deg selv) får tilgang til Eurodiet-appen, eller elementer av Eurodiet-appen. 

 1. Du garanterer at du har iverksatt (og, så lenge Avtalen varer, vil fortsette å iverksette) tilstrekkelige sikkerhetstiltak for å beskytte Eurodiet-appen mot tyveri eller tredjeparts tilgang. Du skal straks varsle PS-SA skriftlig om all uautorisert bruk eller utlevering av Eurodiet-appen, eller elementer av Eurodiet-appen, som du har fått i forbindelse med Avtalen. Dine forpliktelser i henhold til dette punkt 4.5 fortsetter etter Avtalens opphør. 

 1. Du må ikke selge eller oppgi din effektive kontroll over Datasystemet uten først å ha sørget for at alle detaljer om Kontoen din relatert til Eurodiet-appen er slettet fra Datasystemet, og at det relevante lagringsmediet er overskrevet, for å hindre rekonstruksjon av Kontoopplysninger knyttet til Eurodiet-appen. 

 1. Du må ikke under noen omstendigheter underlisensiere, leie ut, lease, overføre, selge eller gi tilgang til Eurodiet-appen, verken mot penger / annet vederlag eller kostnadsfritt. 

 1. Når Avtalen opphører, uansett årsak, skal du bekrefte overfor PA-SA at enhver kopi av Kontoopplysninger knyttet til Eurodiet-appen er slettet fra Datasystemet (og fra eventuelle andre datasystemer eller lagringsmedier der kopier av Kontoopplysninger knyttet til Eurodiet-appen er lagret av eller på vegne av deg, enten disse er tillatt eller ikke) eller ødelagt, og at du ikke lenger har tilgang til Eurodiet-appen. 

 1. Tjenesten 

 1. Eurodiet-appen er ikke en Behandler, og vi gir ikke medisinske råd. Eurodiet-appen består av en nettbasert medisinsk konsultasjons-, meldings-, resept- og henvisningstjeneste, og tilrettelegger viktig samhandling mellom deg og Behandleren din. Dette omfatter timebestilling og avbestilling, samt generelle meldingsfunksjoner. I tillegg inneholder Eurodiet-appen nyttige verktøy for å generere påminnelser om medisiner og hjelpe deg å overvåke de personlige helsemålene dine. 

 1. PS-SA leverer Tjenesten via PS-SA-plattformen. 

 1. Hvis du bruker PS-SA-plattformen og Tjenesten og har utvidet bruken til å omfatte en Person du forsørger, må du forsikre deg om at du har samtykke til å gi oss (og underleverandørene våre) Personopplysninger om Personen du forsørger, og du skal holde oss skadesløse hvis du ikke har slikt samtykke. 

 1. Du kan også få tilgang til Tjenesten via noen av PS-SAs partnerorganisasjoner, for eksempel gjennom [ER NOE AV DETTE RELEVANT?] 

 1. en helseordning på arbeidsplassen din; 

 1. medlemskap i en detaljhandelorganisasjon;  

 1. forsikringspolisen din; 

 1. «helseordninger» som en av PS-SAs «partnere» tilbyr. Hvis du mottar Tjenesten gjennom en helseordning, forutsetter din rett til å benytte Tjenesten at du følger bestemmelsene i helseordningen. Ved manglende overensstemmelse mellom disse vilkårene og bestemmelsene i helseordningen skal disse vilkårene ha forrang. 

 1. PS-SA tilbyr ikke noen akuttjeneste ved behov for akuttmedisinsk helsehjelp. 

 1. Tjenesten er på ingen måte ment å skulle erstatte tjenestene som Behandleren din eller et Sykehus tilbyr. 

 1. Du kan få utstedt en Resept av en Behandler via Eurodiet-appen; vi vil be deg om å bruke Eurodiet-appen ved levering eller oppfyllelse av forskrevne varer. Basert på sykehistorien din vil Behandleren gjøre sitt ytterste for å foreskrive riktig behandling for din helsetilstand. PS-SA er imidlertid ikke ansvarlig for å sikre at behandlingen du mottar, er den samme som Behandleren har foreskrevet. PS-SA er heller ikke ansvarlig for eventuelle instruksjoner i forbindelse med behandlingen du mottar av Behandleren din eller andre som er involvert i behandlingen du har fått foreskrevet. 

 1. Alt materiale på PS-SA-plattformen (herunder navn, varemerker, ordmerker, logoer, bilder, grafiske fremstillinger og design) tilhører PS-SA og/eller selskapets partnere eller lisensgivere. Ikke noe innhold på PS-SA-plattformen, eller innhold som gjøres tilgjengelig via Tjenesten, skal tolkes som at det gis en lisens eller annen bruksrett uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra PS-SA. 

 1. Selv om noen typer informasjon som kontrolleres av, genereres av, vises i eller lagres i Eurodiet-appen, kan være nyttig for å advare mot visse helsetilstander eller -forhold, er ikke Eurodiet-appen ment å skulle brukes som en enhet for å oppdage, diagnostisere, behandle eller overvåke helsetilstander, eller bekrefte/avkrefte at en medisinsk tilstand foreligger. 

 1. Du er selv fullt ut ansvarlig for bruken av Eurodiet-appen. Du er ene og alene ansvarlig for at riktig behandling gjennomgås på riktig tidspunkt og i riktig mengde. 

 1. PS-SA forbeholder seg retten til å nekte enhver person adgang til Eurodiet-appen eller slette vedkommendes konto hvis personen opptrer fornærmende eller krenkende overfor en Behandler eller en annen part som vedkommende kontakter via Eurodiet-appen, eller overfor noen av PS-SAs ansatte eller representanter. 

 1. Kostnader 

Eurodiet-appen kan lastes ned gratis, og brukere betaler ikke for å benytte Eurodiet-appen eller Tjenestene som tilbys i Eurodiet-appen. 

 1. Dine garantier og forpliktelser 

 1. Du garanterer herved overfor PS-SA 

 1. at du til enhver tid skal overholde alle sikkerhetstiltak som fastsatt i punkt 4.5 i Avtalen 

 1. at du ikke må kopiere eller forsøke å kopiere, foreta feilretting eller på annen måte endre og/eller forbedre Eurodiet-appen (eller la tredjepart gjøre det), eller avlede produkter av Eurodiet-appen eller deler av den 

 1. Du garanterer at 

 1. du skal rådføre deg ytterligere med en Behandler hvis du etter bruk av Eurodiet-appen har bekymringer om informasjon eller råd du har fått via Tjenesten, eller om helse, velvære eller eventuelle andre tilstander 

 1. du straks skal varsle Behandleren din hvis du blir klar over at pasientjournalen din som er tilgjengelig via Appen, herunder tester, resepter, bilder, råd som er gitt, eller meninger som er uttrykt, er ufullstendig eller uriktig 

 1. Du skal kun bruke Tjenesten til lovlige formål. Du må ikke bruke Tjenesten 

 1. på en måte som er i strid med loven 

 1. på en måte som er ulovlig, bedragersk eller på noe vis uforenlig med disse vilkårene 

 1. på en måte som krenker vår eller tredjeparts immaterielle eiendomsrett 

 1. til å overføre materiale som er ærekrenkende, støtende eller på annen måte klanderverdig 

 1. på en måte som kan skade, sette ut av spill, overbelaste, svekke eller sette i fare systemene eller sikkerheten vår, eller som kan påvirke andre brukere 

 1. til å skaffe deg tilgang til, sende, bevisst motta, laste opp, laste ned, bruke eller gjenbruke personlig informasjon om andre eller brukere innenfor ditt eget helsenettverk uten uttrykkelig samtykke fra disse på forhånd 

 1. til å samle inn eller innhente informasjon eller data i forbindelse med Tjenesten eller systemene våre, eller forsøke å dekode overføringer til eller fra serverne som kjører Tjenesten 

 1. til å bevisst overføre data, eller sende eller laste opp materiale, som inneholder virus, trojanere, ormer, tidsbomber, tasteloggere, spionvare, adware eller andre skadelige materialer, programmer eller lignende datakode som er utformet for å påvirke driften av programvare eller maskinvare negativt 

 1. til å forsøke å skaffe deg uautorisert tilgang til Appen eller Tjenesten, serveren der Nettsiden vår gir tilgang til Appen eller Tjenesten, serveren der Nettsiden vår er lagret eller noen server, datamaskin eller database som er tilknyttet Appen eller Nettsiden vår  

 1. til å angripe Tjenesten vår via et tjenestenektangrep eller et distribuert tjenestenektangrep 

 1. PS-SAs garantier 

 1. I henhold til Avtalens punkt 8.2 garanterer PS-SA herved  

 1. at vi vil gjøre det som er kommersielt rimelig for at Eurodiet-appen skal være allment tilgjengelig 24/7, med unntak av 

 1. planlagte vedlikeholdsperioder – der PS-SA skal gjøre det som med rimelighet kan forventes for å gjennomføre dette (i den grad det er praktisk mulig) i tidsrommet mandag til fredag kl. 06.00–08.00 GMT 

 1. akutte vedlikeholdsperioder – der PS-SA skal gjøre det som med rimelighet kan forventes for å gjenopprette Eurodiet-appen så snart det er praktisk mulig (avhengig av årsaken til avbruddet eller feilen) 

 1. Garantiene i Avtalens punkt 8.1 gjelder ikke feil eller mangler i Eurodiet-appen (eller elementer av Eurodiet-appen som du mottar i forbindelse med Avtalen) som helt eller delvis skyldes 

 1. bruk av en annen versjon av Eurodiet-appen enn den aktuelle versjonen som er gjort allment tilgjengelig av PS-SA  

 1. uhell, forsømmelse eller misbruk av Eurodiet-appen (eller elementer av Eurodiet-appen som du mottar i forbindelse med Avtalen) forårsaket av deg og/eller tredjepart  

 1. feil bruk, feil drift eller forsømmelse av maskinvare og/eller nettverk eller datasystemer (herunder, men ikke begrenset til, Datasystemet) som du bruker for å få tilgang til Eurodiet-appen 

 1. at du unnlater å implementere og bruke løsninger og/eller feilrettinger (herunder, men ikke begrenset til, nye versjoner) som har blitt gjort tilgjengelige for deg (eller som har blitt gjort allment tilgjengelige av PS-SA) 

 1. lynnedslag eller elektrisk feil på Eurodiet-appen (eller elementer av Eurodiet-appen som du mottar i forbindelse med Avtalen) eller Datasystemet  

 1. feil på maskinvare, nettverk, kabler, eksterne enheter eller telekommunikasjonsutstyr som er utenfor PS-SAs kontroll (herunder, men ikke begrenset til, feil på internett- eller nettverksløsningen som brukes for å få tilgang til Eurodiet-appen)  

 1. uvanlig belastning eller oppbevaring, transport, håndtering, reparasjon og/eller administrasjon av Datasystemet fra din side (eller på vegne av deg), på en måte som verken er i tråd med normal IT-praksis eller er angitt skriftlig av PS-SA (herunder, men ikke begrenset til, råd eller instruksjoner gitt via Eurodiet-appen) 

 1. enhver uautorisert endring eller tilpasning av Eurodiet-appen, eller elementer av Eurodiet-appen som du mottar i forbindelse med Avtalen 

 1. MED UNNTAK AV DE UTTRYKKELIGE GARANTIENE SOM GIS I DENNE AVTALEN, UTELUKKER OG FRASKRIVER PS-SA SEG ALT ANSVAR FOR ALLE ANDRE GARANTIER, VILKÅR OG BESTEMMELSER, ENTEN DE ER UTTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅTTE, LOVFESTEDE ELLER SEDVANLIGE, ELLER FOR ØVRIG I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET. DE OVENNEVNTE GARANTIENE ERSTATTER ALLE FORPLIKTELSER OG ALT ANSVAR FRA PS-SAS SIDE FOR SKADE SOM MÅTTE OPPSTÅ I FORBINDELSE MED EURODIET-APPEN, ELLER ELEMENTER AV EURODIET-APPEN SOM DU MOTTAR I FORBINDELSE MED AVTALEN. DU GARANTERER IKKE MINST AT DU SELV HAR VURDERT EURODIET-APPENS EGNETHET FOR DINE BEHOV, OG DU GODTAR AT PS-SA IKKE GIR NOEN FREMSTILLINGER ELLER GARANTIER OM AT EURODIET-APPEN VIL VÆRE SKIKKET FOR ET BESTEMT FORMÅL (ENTEN DETTE ER KJENT FOR PS-SA ELLER IKKE), AT BRUKEN AV EURODIET-APPEN VIL VÆRE UFORSTYRRET ELLER FEILFRI ELLER AT EVENTUELLE FEIL I EURODIET-APPEN KAN RETTES OPP. DU BEKREFTER AT EVENTUELLE FEIL SOM FOREKOMMER I EURODIET-APPEN, ELLER ELEMENTER AV EURODIET-APPEN SOM DU MOTTAR I FORBINDELSE MED AVTALEN, IKKE UTGJØR ET BRUDD PÅ AVTALEN. 

 1. Immateriell eiendomsrett knyttet til Eurodiet-appen 

 1. Med unntak av det som er uttrykkelig fastsatt i Avtalen, har du ingen rettigheter når det gjelder Immateriell eiendomsrett knyttet til Eurodiet-appen som du mottar i forbindelse med Avtalen, og som eies av (eller brukes med lisens av) PS-SA, og du bekrefter herved at all slik Immateriell eiendomsrett tilhører, og fortsatt skal kontrolleres av, PS-SA (eller PS-SAs tredjeparts lisensgivere). 

 1. Du må ikke endre eller slette varemerker eller logoer på, eller knyttet til, Eurodiet-appen som du mottar i forbindelse med Avtalen. 

 1. Konfidensiell informasjon 

 1. Den mottakende Parten skal 

 1. holde Konfidensiell informasjon konfidensiell 

 1. ikke utlevere Konfidensiell informasjon til noen, med unntak av det som er fastsatt i punkt 10.2–10.5, med mindre Parten har fått skriftlig samtykke fra den utleverende Parten 

 1. ikke bruke Konfidensiell informasjon til andre formål enn å oppfylle sine forpliktelser i henhold til Avtalen 

 1. I Lisensperioden kan PS-SA utlevere Konfidensiell informasjon til sine ansatte, tillatte underleverandører og tredjeparts lisensgivere i den grad det er nødvendig (etter PS-SAs skjønn) for å oppfylle forpliktelser og/eller utøve rettigheter i forbindelse med Avtalen. 

 1. Den mottakende Parten kan bare utlevere Konfidensiell informasjon til sine ansatte og/eller underleverandører i den grad det er nødvendig for å oppfylle forpliktelser og/eller utøve rettigheter i forbindelse med Avtalen. 

 1. Den mottakende Parten skal sørge for at alle som mottar Konfidensiell informasjon som fastsatt i punkt 10.2 eller 10.3 («Mottaker»), gjøres kjent med og fullt ut overholder den mottakende Partens taushetsplikt i henhold til Avtalen, som om Mottakeren var part i Avtalen. 

 1. Den mottakende Parten kan utlevere Konfidensiell informasjon dersom loven, kompetent domstol eller kompetent myndighet krever det, forutsatt at den mottakende Parten gir den utleverende Parten minst 5 Virkedagers varsel om utleveringen. 

 1. Forpliktelsene i Avtalens punkt 10.2–10.5 gjelder ikke Konfidensiell informasjon 

 1. som på tidspunktet for Avtalens inngåelse eller på et senere tidspunkt har blitt offentlig kjent på annen måte enn ved brudd på Avtalen fra den mottakende Partens eller en Mottakers side 

 1. som den mottakende Parten skriftlig kan dokumentere, og (uansett) som den utleverende Parten med rimelighet kan godta, at var kjent for den mottakende Parten før den utleverende Parten utleverte informasjonen til den mottakende Parten 

 1. som den mottakende Parten senere kommer i besittelse av på lovlig vis fra tredjepart 

 1. Disse bestemmelsene om taushetsplikt gjelder også etter Avtalens opphør. 

 1. Ansvarsbegrensning 

 1. DETTE PUNKT 11 INNEHOLDER VIKTIGE BESTEMMELSER SOM SETTER BEGRENSNINGER FOR PS-SAS ANSVAR OVERFOR DEG OG ØVRIGE TREDJEPARTER I HENHOLD TIL AVTALEN. I NOEN TILFELLER FRASKRIVER PS-SA SEG HELT VISSE TYPER ANSVAR. VED Å INNGÅ DENNE AVTALEN GODTAR DU Å VÆRE BUNDET AV VILKÅRENE I DEN, OG DU GODTAR UTTRYKKELIG FØLGENDE BEGRENSNINGER OG UNNTAK I VÅRT ANSVAR, I DEN GRAD GJELDENDE LOVGIVNING TILLATER DET. 

 1. Uten hensyn til annet som måtte fremgå av Avtalen, er ingen av Partenes ansvar overfor hverandre 

 1. for død eller personskade som skyldes forsømmelse fra den misligholdende Partens side, eller fra dennes ansatte, representanter eller underleverandører 

 1. i forbindelse med en av Partenes brudd på vilkår som gjelder rett til eller garantier om fredelig besittelse, i den grad gjeldende lovgivning krever det 

 1. for svindel (herunder uriktig fremstilling) 

begrenset (men ikke noe i dette punktet gir Parten som ikke misligholder Avtalen, noen rettighet eller noe rettsmiddel som Parten ellers ikke ville hatt krav på). 

 1. Med unntak av det som ellers er uttrykkelig angitt i Avtalen, fastsetter Avtalens punkt 11.4–11.5 PS-SAs fullstendige ansvar (herunder ansvar for handlinger eller forsømmelser fra PS-SAs ansatte, representanter og underleverandører) overfor deg når det gjelder 

 1. brudd på kontraktsforpliktelser i forbindelse med Avtalen 

 1. fremstillinger, erklæringer, forsømmelser, brudd på lovfestede forpliktelser eller andre rettsstridige handlinger eller utelatelser i forbindelse med Avtalen 

 1. I den grad loven tillater det, er PS-SA ikke ansvarlig overfor deg for erstatningskrav som gjelder 

 1. rent økonomisk tap, herunder 

 1. fortjeneste (direkte eller indirekte) 

 1. inntekter 

 1. forventede besparelser 

 1. goodwill 

 1. forretningsmuligheter 

 1. bortkastet eller tapt administrasjon eller ansattid 

 1. tapte eller ødelagte data (med unntak av det som er uttrykkelig angitt i Avtalen) 

 1. spesielle tap, følgeskader, straffeerstatning eller indirekte tap, enten PS-SA har blitt informert om sannsynligheten for dette eller ikke 

 1. I HENHOLD TIL AVTALENS PUNKT 11.2 SKAL IKKE PS-SAS MAKSIMALE ANSVAR I FORBINDELSE MED AVTALEN, VERKEN I KONTRAKSFORM, VED SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER FOR ØVRIG, OVERSTIGE ET BELØP PÅ 1000 GBP (ETT TUSEN PUND). 

 1. Uavhengig kontrahent 

Det er enighet om at hver av Partene opptrer som uavhengig kontrahent, og ikke på noen måte som agent eller representant for den andre Parten. Ingen av Partene har myndighet til å forplikte eller snakke på vegne av den andre Parten, med unntak av det som fra tid til annen avtales skriftlig. 

 1. Opphør 

 1. Både PS-SA og du har rett til (uten at det påvirker andre lovfestede rettigheter eller rettmessige krav i henhold til Avtalen) å si opp Avtalen umiddelbart med skriftlig varsel til den andre Parten («den misligholdende Parten») hvis den misligholdende Parten 

 1. misligholder sine forpliktelser i henhold til Avtalen og (hvis det er mulig å rette opp forholdet) unnlater å rette opp forholdet innen 28 Virkedager fra mottak av skriftlig varsel som krever at forholdet rettes opp 

 1. er involvert i rettssak som gjelder betalingsevne, oppløser selskapet (med mindre formålet er rekonstruksjon) eller avvikler eller truer med å avvikle virksomheten, eller hvis det oppstår sterk tvil om Partens betalingsevne 

 1. PS-SA har rett til å heve Avtalen ved din død og/eller dersom du ikke har brukt Kontoen på 12 måneder. 

 1. Hvis du ikke lenger ønsker å bruke Eurodiet-appen, har du rett til å heve Avtalen ved å slette Eurodiet-appen fra Datasystemet. 

 1. Konsekvenser av opphør 

 1. Ved Avtalens opphør, uansett grunn, gjelder følgende: 

 1. Du skal permanent slette alle kopier av Kontoopplysningene dine knyttet til Eurodiet-appen fra Datasystemet og/eller eventuelle andre datasystemer du har kontroll over, eller andre lagringsmedier hvor kopier er lagret på vegne av deg, og det relevante lagringsmediet skal overskrives for å hindre rekonstruksjon av Kontoopplysningene knyttet til Eurodiet-appen. 

 1. De relevante bestemmelsene i Avtalen skal gjelde, i den grad de genererer forpliktelser som følge av at Avtalen opphører. 

 1. Force majeure 

Verken PS-SA eller du er ansvarlig for helt eller delvis å unnlate å oppfylle forpliktelser i henhold til Avtalen i perioder hvor oppfyllelse hindres av forhold som er utenfor PS-SAs eller din rimelige kontroll. 

 1. Lovvalg og jurisdiksjon 

 1. Avtalen, og eventuelle tvister eller krav som oppstår i forbindelse med Avtalen eller Avtalens innhold eller opprettelse (herunder ikke-kontraktsmessige tvister eller krav), er underlagt og skal tolkes i henhold til engelsk og walisisk lov. 

 1. Partene avtaler ugjenkallelig at domstolene i England og Wales har eksklusiv jurisdiksjon til å avgjøre eventuelle tvister eller krav som oppstår i forbindelse med Avtalen eller Avtalens innhold eller opprettelse (herunder ikke-kontraktsmessige tvister eller krav). 

 1. Generelt 

 1. Denne Avtalen utgjør hele avtalen mellom PS-SA og deg om Avtalens innhold, og erstatter, uten begrensninger, alle tidligere kontrakter, planer, erklæringer (bortsett fra uriktige fremstillinger) og overenskomster mellom PS-SA og deg i hvert enkelt tilfelle, enten de er skriftlige, uskrevne eller muntlige. Både PS-SA og du bekrefter at Avtalen verken helt eller delvis er inngått på bakgrunn av påstander, løfter eller fremstillinger som er gitt av dere selv eller på deres vegne. 

 1. Dersom noen av vilkårene i Avtalen, uansett årsak, blir erklært helt eller delvis ulovlige eller ikke tvangskraftige, skal Avtalens øvrige vilkår fortsatt være fullt gyldige. 

 1. Dersom en av Partene utsetter eller unnlater å utøve sine rettigheter, skal det ikke påvirke eller begrense Partens rettigheter, og et eventuelt avkall på slike rettigheter, eller på rettigheter ved kontraktsbrudd, skal ikke tolkes dit hen at Parten gir avkall på andre rettigheter eller på rettigheter ved et senere kontraktsbrudd. 

 1. Du har ikke rett til å overdra, overføre, sette bort, pantsette, selge eller på annen måte skille deg av med Avtalen, eller med rettigheter eller forpliktelser knyttet til Avtalen, uten skriftlig samtykke på forhånd fra PS-SA. Slikt samtykke skal ikke i urimelig grad holdes tilbake eller utsettes. 

 1. Verken PS-SAs eller din intensjon er at noen del av Avtalen i henhold til lovgivning eller på annen måte (fastsatt av lov, presedens, sedvanerett, skikk og bruk eller annet) skal kunne håndheves av en person som ikke er part i Avtalen. 

 1. PS-SA forbeholder seg retten til når som helst å endre Eurodiet-appen, innholdet i den eller Avtalen. Du vil bli bundet av eventuelle endringer i Avtalen fra første gang du bruker Eurodiet-appen etter endringene. Dersom loven pålegger PS-SA å foreta endringer i Avtalen, vil slike endringer gjelde automatisk. 

 1. Varsler som Partene gir hverandre i forbindelse med Avtalen, skal være skriftlige og leveres 

 1. (når det gjelder PS-SA) til den post- eller e-postadressen som er angitt i Avtalens punkt 1.1 

 1. (når det gjelder deg) til enhver adresse som er angitt i Kontoopplysningene 

og skal effektueres gjennom 

 1. personlig levering; eller 

 1. bud; eller 

 1. rekommandert brev; eller 

 1. e-post,  

og skal anses for å være gitt 

 1. ved rekommandert brev: tre (3) Virkedager etter dato for postlegging; eller 

 1. ved e-post: når avsenderen har mottatt en skriftlig bekreftelse; eller 

 1. ved personlig levering eller bud: på leveringstidspunktet 

 1. Definisjoner og tolkninger 

 1. Følgende begreper skal ha følgende betydning i Avtalen: 

«Konto» er en fellesbetegnelse for Personopplysninger, Betalingsinformasjon og/eller brukeropplysninger du benytter for å få tilgang til Eurodiet-appen. 

«Avtale» betyr vilkår og betingelser som er fastsatt i denne avtalen, samt alle dokumenter som er uttrykkelig nevnt i den. 

«Virkedag» betyr alle andre dager enn lørdag, søndag, offentlige fridager og andre offentlige høytidsdager i England og Wales. 

«Ikrafttredelsesdato» betyr den datoen hvor du samtykker i å være bundet av Avtalen ved å godta Avtalens vilkår. 

«Datasystem» betyr datamaskin, mobilenhet eller annen enhet du bruker for å få tilgang til Eurodiet-appen. 

«Konfidensiell informasjon» betyr all informasjon av konfidensiell art som den ene Parten i Avtalen («den utleverende Parten») utleverer (enten skriftlig, muntlig eller på annen måte, direkte eller indirekte) til den andre Parten i Avtalen («den mottakende Parten»), enten før eller etter tidspunktet for Avtalens inngåelse, herunder all informasjon knyttet til den utleverende Partens, eller dennes lisensinnehaveres, kunders eller øvrige kontakters, produkter, virksomhet, prosesser, planer eller intensjoner, produktinformasjon, Immaterielle eiendomsrett, markedsmuligheter og forretninger. 

«Person du forsørger» betyr en person som er avhengig av deg, særlig et familiemedlem. 

«Eurodiet-appen» betyr den selvstendige appen eller programvaren du laster ned til en mobilenhet, og som er utformet for at du skal kunne bruke Tjenesten. 

«Behandler» betyr en lege, osteopat, fotterapeut, tannlege, kiropraktor, klinisk psykolog, optiker, spesialsykepleier eller annen praktiserende lege. 

«Sykehus» betyr en institusjon som gir medisinsk eller kirurgisk behandling og pleie til syke eller skadde pasienter. 

«Immateriell eiendomsrett» betyr all immateriell og industriell eiendomsrett, herunder patenter, knowhow, registrerte varemerker, registrerte designer, bruksmodeller, søknader om, og rettigheter til å søke om, noe av det ovennevnte, firmanavn (herunder domenenavn på Internett og e-postadresser), uregistrerte designrettigheter, uregistrerte varemerker, rett til å hindre krenkelse av uregistrerte rettigheter, urettferdig konkurranse og opphavsrett, databaserettigheter, rettigheter til layout og alle andre rettigheter knyttet til oppfinnelser, oppdagelser eller prosesser, i hvert tilfelle i Storbritannia og alle andre land i verden, sammen med alle fornyelser og utvidelser. 

«Lisensperiode» betyr den perioden hvor du har rett til å bruke Eurodiet-appen, og starter på Ikrafttredelsesdatoen. Den opphører i henhold til Avtalens vilkår. 

«Parter/Partene» betyr deg og PS-SA, og «Part» betyr en av dere. 

«Betalingsinformasjon» betyr enhver informasjon som kreves for betaling av kjøp i appen. Dette omfatter, men er ikke begrenset til, PayPal-kontoopplysninger. 

«Personopplysninger» har den betydningen som er gitt i vår personvernerklæring og våre retningslinjer for informasjonskapsler. 

«Resept» betyr en skriftlig instruksjon fra en Behandler som gir en pasient rett til å få utlevert medisiner eller motta behandling. 

«PS-SA-PLATTFORM» BETYR DEN MERKEVAREBESKYTTEDE DIGITALE PLATTFORMEN SOM PS-SA HAR UTVIKLET OG GJORT TILGJENGELIG FOR DEG OG BEHANDLERE, OG SOM FINNES PÅ NETTSIDEN (ELLER PÅ ANNEN URL SOM PS-SA FRA TID TIL ANNEN KAN ANGI), SAMMEN MED (EVENTUELT) 

 • EURODIET-APPEN (INKLUSIV ALLE UNDERLIGGENDE OPERATIVSYSTEMER OG APPLIKASJONSPROGRAMVARE), SOM PS-SA TILBYR FOR Å GI TILGANG TIL TJENESTEN 

 • DATASENTERINFRASTRUKTUREN (INKLUSIV MASKINVARE OG OPERATIV- OG/ELLER APPLIKASJONSPROGRAMVARE) SOM DRIVES OG/ELLER ADMINISTRERES AV ELLER PÅ VEGNE AV PS-SA FOR Å GJØRE EURODIET-APPEN (SOM BESKREVET) OG NETTSIDEN TILGJENGELIGE VIA EN INTERNETTFORBINDELSE ELLER LIGNENDE FORBINDELSE 

«TJENESTE» BETYR TJENESTEN SOM ER ANGITT I PUNKT 5.1, OG ALLE ANDRE TJENESTER SOM PS-SA FRA TID TIL ANNEN TILBYR VIA PS-SA-PLATTFORMEN. 

«NETTSIDE» BETYR NETTSIDEN PÅ WWW.XX.COM (ELLER PÅ ANNEN URL SOM PS-SA FRA TID TIL ANNEN KAN ANGI). 

 1. Tolkning 

 1. Indeksen og overskriftene til punktene i Avtalen skal ikke påvirke tolkningen. 

 1. Dersom konteksten krever eller tillater det, skal hankjønn tolkes som hunkjønn og intetkjønn, og entall skal tolkes som flertall og omvendt. 

 1. Enhver henvisning i Avtalen til et punkt er en henvisning til et punkt i denne Avtalen. 

 1. Enhver henvisning til en lov eller en lovfestet bestemmelse skal tolkes som en henvisning til loven eller bestemmelsen slik den til enhver tid er endret, konsolidert, tilpasset, utvidet, vedtatt på nytt eller erstattet. 

 1. Uttrykk i Avtalen som begynner med betegnelsen «omfatte», «herunder», «ikke minst» eller lignende, skal tolkes som forklarende, og skal ikke begrense betydningen av ordene som kommer foran betegnelsen. 

 1. Enhver forpliktelse en Part har til ikke å gjøre noe, eller til å unnlate å gjøre noe, omfatter en forpliktelse til ikke å la en tredjepart gjøre eller unnlate å gjøre denne tingen, og i den grad Avtalen ikke forbyr en Part å sette bort forpliktelser, skal Parten som samtykker i å gjøre noe, anses for å ha oppfylt forpliktelsen hvis Parten sørger for at det blir gjort.