Vi bruker informasjonskapsler for å sikre at vi gir deg den beste opplevelsen  vårnettside. Hvis du klikker på "Fortsett" knappen nedenfor, samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Hvis du ønsker mer informasjon om disse informasjonskapslenekan du klikke hereller endre nettleserens innstillinger for informasjonskapsler.

Mer informasjon

Ned i vekt.
En gang for alle.

Logg ut

GENERELLE SALGSVILKÅR

GENERELLE SALGSVILKÅR

Det er ikke bytte eller returrett på matvarer.

Eurodiet Scandinavia AS har eiendomsretten til de leverte varene helt frem til disse er betalt.

Protein System SA og dets datterselskaper (Eurodiet) leverer produkter og tjenester, særskilt via nettsiden Eurodiet.com. Kjøp og/eller bruk av Eurodiet-produkter og -tjenester, Eurodiets mobiltelefonapper og tilknyttet Eurodiet-programvare er underlagt følgende vilkår og betingelser.

Disse generelle salgsvilkårene gjelder alle produkter, alt utstyr og alle tjenester (heretter omtalt som «ute av balanse»-varer) som tilbys eller leveres av Protein System SA (Eurodiet) til kjøpere.

 

«Ubalanserte doble anførselstegn i dette avsnittet» Disse generelle salgsvilkårene styrer kjøpsprosessen som omfatter deg selv og Protein System. Eurodiet er et varemerke som tilhører selskapet Protein System SA.

Les disse vilkårene nøye før du legger inn en ordre hos Protein System SA. Kjøperen erklærer følgende forut for bestilling:

-          Produktene som kjøpes på Eurodiets nettside, er ikke på noen måte direkte knyttet til hans/hennes yrkesmessige aktivitet og er utelukkende beregnet for personlig bruk.

-          Han/hun har full rettslig handleevne til å gjennomføre de gjeldende generelle salgsvilkårene.

Eurodiet forbeholder seg retten til når som helst å utføre endringer i de generelle salgsvilkårene.

 

1. VÅR KONTRAKT

Når du legger inn en ordre, gir vi deg en bekreftelse via e-post og forteller deg når artiklene sendes.

Vær oppmerksom på at vi bare selger produktene våre i mengder som tilsvarer gjennomsnittlig behov for en enkeltperson. Dette gjelder antall produkter per ordre og antall ordrer som kan legges inn av én og samme person (dvs. de mengdene en vanlig person vanligvis bestiller av ett produkt).

 

2. RETT TIL TILBAKEHOLDELSE

Bestilte varer forblir Eurodiets eiendom til de er rettmessig betalt for av kunden og overlevert til fraktselskapet.

 

3. RETURER

Med unntak av ferske produkter kan alle varer returneres eller refunderes, på kjøpers bekostning og innen sju dager etter mottak.

Produkter skal returneres i originalemballasjen, i perfekt stand og klare for videresalg. Leveringsseddelen skal også legges ved og skal være påført "returseddel" med håndskrift.  

 

4. PRISER OG TILGJENGELIGHET

Alle priser oppgis med moms (og andre gjeldende avgifter) med mindre annet er angitt.

Alle varer skal betales ved bestilling. Beløper som innbetales til oss, regnes aldri som depositum eller nedbetalinger. Alle ordrer betales i euro.

Hvis en kunde ikke betaler det vedkommende skylder, eller ved eventuelle rettstridige betalingsforhold, forbeholder Eurodiet seg retten til å utsette eller annullere en pågående ordre og/eller levering, uavhengig av type eller status.

Tilgjengeligheten til produktene vi selger på nettsiden vår, er angitt ved hver produktangivelse. Vi har ikke mulighet til å gi mer detaljert informasjon om produktenes tilgjengelighet. Hvis et produkt ikke skulle være tilgjengelig når vi behandler ordren din, varsler vi deg om dette i en e-post, og det aktuelle produktet blir ikke fakturert.

Selv om vi har gjennomført grundig korrekturlesing, er det mulig at prisangivelsen for noen av produktene i katalogen ikke stemmer. Alle prisene sjekkes systematisk når vi behandler ordren din, samt før betaling. Hvis vi har gjort en feil med hensyn til prisen som vises på nettsiden vår, ber vi deg om bekreftelse hvis den riktige prisen er høyere. Hvis riktig pris er lavere, gir vi deg laveste pris.

Du finner mer informasjon i våre pris- og tilgjengelighetsveiledninger, begge disse dokumentene gjelder bare for produkter som bestilles fra vårt selskap.

 

5. TOLL

Hvis produktene du bestiller skal leveres utenfor EU, kan de være underlagt importtoll og/eller andre tollavgifter, som kreves inn ved levering av produktet. Disse tilleggsavgiftene er utenfor vår kontroll og skal betales av kjøperen. Fordi tollpolitikken varierer betydelig fra land til land, kan du eventuelt kontakte de lokale myndighetene for å få nærmere informasjon. Når du bestiller varer fra Eurodiets nettside, må du også være oppmerksom på at du offisielt blir deres importør; du må derfor overholde gjeldende lover og bestemmelser i landet der du mottar varene. Våre kunders rett til personvern er et viktig anliggende for oss, og vi vil gjerne minne våre internasjonale kunder på at leveranser som sendes over landegrenser, kan bli åpnet og undersøkt av tollmyndighetene. Se "Tollinformasjon" for å få ytterligere informasjon.

 

6. BESTILLE FRA VÅR NETTSIDE

Nettsiden vår er den raskeste, sikreste og enkleste måten å bestille Eurodiet-produkter på. Hvis du bruker en offentlig eller delt datamaskin, anbefaler vi på det sterkeste at du kobler deg fra nettsiden og sletter ID-en og passordet ditt etter at du har bestilt.

 

7. VÅRE FORPLIKTELSER

Du drar nytte av den juridiske garantien vedrørende skjulte defekter og manglende produktsamsvar.

Bortsett fra for varer som leveres til Tyskland og Østerrike, fraskriver vi oss alt ansvar i tilfeller der varer som leverer til andre land, ikke samsvarer med lokal lovgivning.

Vi forplikter oss til å handle med samme integritet og varsomhet som ellers i bransjen, når vi leverer varer og tjenester til kundene våre. Vi kan imidlertid ikke under noen omstendigheter stilles ansvarlig for forsinkelser eller overtredelser av kontraktsforpliktelser som skyldes uforutsette forhold eller force majeure (i henhold til gjeldende lover), eller andre årsaker som er utenfor vår kontroll.

Eurodiet skal ikke være ansvarlig for kontraktsbrudd i tilfeller der lageret går tomt eller produktet ikke er tilgjengelig på grunn av force majeure, full eller delvis streik eller forstyrrelser i posttjenestene og/eller andre benyttede transport-/kommunikasjonsmetoder.

Eurodiet er ikke ansvarlig for direkte skader som måtte oppstå i forbindelse med kjøpet av disse produktene.

Eurodiet skal ikke være ansvarlig for tap av data eller filer. Kjøperen har eneansvaret for å sikre sine egne filer og data.

Eurodiets nettside inneholder informasjon som er lagt inn av tredjeparter, og har lenker til andre nettsider. Eurodiet skal ikke være ansvarlig for skader som skyldes bruk, tilgang eller manglende evne til å bruke verken denne tredjepartsinformasjonen eller disse nettsidene.

 

8. GJELDENDE LOV

Disse generelle salgsvilkårene er underlagt Luxembourgsk lov, og bruk av Wien-konvensjonen om kontrakter for internasjonalt salg av varer, er uttrykkelig utelukket. Både kjøper og leverandør samtykker i at eventuelle rettstvister som oppstår på grunn av handelsforbindelsen mellom dem, skal være underlagt Luxembourg bys ikke-eksklusive domsmyndighet, som betyr at du i forbindelse med de gjeldende salgsvilkårene, kan begjære rettsforfølgelse i Luxembourg eller ethvert annet EU-land der du måtte være bosatt, for å få hevdet dine forbrukerrettigheter.

Hvis en av betingelsene i disse salgsvilkårene skulle bli erklært ugyldig, annullert eller uanvendelig, uavhengig av grunn, skal denne slutte å gjelde, mens de gjenværende betingelsene fortsetter å være gjeldende.

 

9. ENDRINGER I LEVERTE TJENESTER ELLER VILKÅRENE FOR BRUK

Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre vår nettside og våre prosedyrer og salgsvilkår (inkludert dette dokumentet). Gjeldende salgsvilkår er vilkårene som gjelder ved tidspunktet for kjøp, unntatt i tilfeller der en stats- eller administrativ myndighet krever at de endres (i slike tilfeller kan endringene gjelde for tidligere ordrer du har lagt inn hos oss). Hvis en betingelsene i disse salgsvilkårene skulle bli erklært ugyldig, annullert eller uanvendelig, uavhengig av grunn, skal denne slutte å gjelde, mens de gjenværende betingelsene fortsetter å være gjeldende.

 

10. MINDREÅRIGHET

Vi selger ikke produkter til mindreårige personer, bortsett fra i tilfeller der medisinsk foreskrivning berettiger dette. Vi selger produkter som er utviklet og beregnet for bruk av voksne.

 

11. IDENTIFIKASJON

Eurodiet er et varemerke som tilhører selskapet Protein System SA. Vi har følgende kontaktinformasjon:

ZA Kaercherwee; 64 rue de Koerich; L-8437 Steinfort; Luxembourg

Aksjekapital: 52 057,64 €

Registrert i Luxembourg

Oppført i Luxembourgs handels- og selskapsregister (RCS) med nummeret B63331

MVA-nummer i EU:  LU 19440529