Ned i vekt.
En gang for alle.

Logg ut

Metoden

Metoden

En metode med 4 faser

Eurodiet-metoden sørger for omprogrammering av næringsinntaket, så sant den benyttes med oppfølging av sertifisert helsepersonell. De fire tilpassede fasene gir et optimalt proteininntak, en lavkarbodiett og, mer spesifikt:

  • en ketogen, ekstra-lavkarbodiett (VLCK) i fase 1 og 2.
  • en lavkaloridiett med lav glykemisk belastning i fase 3 og 4.

Disse fasene er enkle å følge. Behandleren din vil fortelle deg hvilke måltider du skal velge for å oppnå en effektiv og brukervennlig diett.

 

 

"EKSTRA-LAVKARBO"- FASE 1 og 2 

Fase 1 og 2 i Eurodiet-metoden skal gi moderat fysiologisk ketose under medisinsk tilsyn, innenfor spesifikke indikasjoner og så sant det ikke forekommer kontraindikasjoner.

Ut fra vår vitenskapelige observasjon av faste er det i denne forbindelse viktig at ketosen som vår diett frembringer, ikke forveksles med diabetisk ketoacidose. Den er en metabolsk tilstand som frembringes av et redusert inntak av karbohydrater (CHO). For å kompensere for det lave CHO-nivået i blodet bruker kroppen fettsyrene i fettvevet til å lage ketonlegemer som deretter brukes som "drivstoff" i stedet for glukose.

Det er fordi et ketogent kosthold har vist seg å være både effektivt og trygt når det inngår i et strukturert program og gjennomføres under medisinsk tilsyn, at vi har valgt det som et utgangspunkt for vår vektreduksjonsbehandling og langsiktige opplegg for å opprettholde oppnådd vektreduksjon.

Det er generelt erkjent at ketogene dietter bidrar til hurtig og konsekvent vektreduksjon, hovedsakelig på bekostning av fettmasse (fettvev), mens den fettfrie massen beholdes ved et passende inntak av høykvalitetsproteiner. I tillegg har en rekke studier vist at større vektreduksjon i starten oppmuntrer til optimal opprettholdelse av vekten på lang sikt[1].

At behandling med ketogen diett er en sikker og effektiv metode, er grundig påvist i en rekke studier om fedme og tilknyttede metabolske komplikasjoner, særlig diabetes type 2.

"LAVKARBO"- FASE 3 OG 4 

                                

Disse fasene er lavkarbodietter med lav glykemisk belastning og indeks.  De kan enten etterfølge et ketogent opplegg (fase 1 og 2) eller benyttes som førstevalg, avhengig av indikasjonene (overvekt eller fedme).

Lavkarbodietter har i lang tid vist seg å være effektive med tanke på vektreduksjon[2] og/eller håndtering av metabolsk syndrom og diabetes type 2[3]. Den langsiktige effekten er vurdert ved kontrollerte studier med opptil to års oppfølging og ved undersøkelser som dekker opptil to tiår.[4]

Etter en VLCK-diett er gradvis gjeninnføring av karbohydrater avgjørende for å unngå at vekten går opp igjen. Eurodiet-metoden anbefaler en gradvis og trinnvis gjeninnføring av karbohydrater, hovedsakelig fra grønnsaker, frukt og kornprodukter. Tilsatt sukker og matvarer med raffinert sukker (dvs. med høy glykemisk belastning) bør begrenses.

 

Fase 3 og 4 er faser med lavt inntak av karbohydrater og lav glykemisk belastning. Disse kan enten brukes etter fase 1 og 2, eller de kan utgjøre første fase i programmet ditt.

 [1] Astrup A, Rössner S. Lessons from obesity management programmes: greater initial weight loss improves long-term maintenance. Obesity Reviews 2000 1 (1), 17–19

[2] Shai I, Schwarzfuchs D, Henkin Y, et al. Weight loss with a low-carbohydrate, Mediterranean, or low-fat diet. The New England Journal of Medicine 2008 July 359 (3): 229–41.

[3] Accurso A, Bernstein RK, Dahlqvist A, et al. Dietary carbohydrate restriction in type 2 diabetes mellitus and metabolic syndrome: time for a critical appraisal. Nutr Metab. 2008 Apr 8;5:9.

[4] Nielsen JV, Joensson E. Low-carbohydrate diet in type 2 diabetes. Stable improvement of bodyweight and glycemic control during 22 months follow-up. Nutrition & Metabolism 2006 3: 22.