Ned i vekt.
En gang for alle.

Logg ut

Vi forplikter oss til...

Vi forplikter oss til...

INNOVASJON:

For å møte brukernes og behandlernes forventninger gjennom å tilby innovative produkter av topp kvalitet.


ÅPENHET:

Brukernes velvære og utvikling er vår viktigste prioritet, noe som gjør etikk, integritet og etterrettelighet til nødvendige og viktige styringsverktøy i vår virksomhet. Vi tilstreber en åpen, tydelig og ansvarlig kommunikasjon ovenfor både brukere, helsepersonell og myndigheter.

PRODUKTSIKKERHET OG KVALITETSKONTROLL:

I alle land der våre produkter spises i medisinsk overvåkede dietter er Eurodiet-merket en garantist for sikkerhet og kvalitet.

Eurodiet har etablert grunnleggende regler for sine leverandører og underleverandører som skal sikre trygge produkter av høy kvalitet. Tilsvarende regler er også naturligvis også gjeldende i alle prosesser internt i egen produksjon. 

MILJØ:

Med mål om en bærekraftig utviklingsprosess gjennom produktenes livssyklus bestreber Eurodiet seg til å benytte naturlige råvarer på en mest mulig effektiv måte, og ta i bruk fornybare ressurser der det er mulig.