Ned i vekt.
En gang for alle.

Logg ut

Accueil

Eurodiet-metoden: Vektreduksjon under medisinsk oppfølging.

 

Å gå på diett for å redusere vekten er ikke uten konsekvenser for helsen. Visse dietter kan faktisk gi store mangler på essensielle næringsstoffer eller vitaminer og dermed forårsake tretthet, plutselig lavt blodtrykk, muskelsvinn og mangel på mineralstoffer. Andre kan til og med ha skadelig effekt på nyrene og forårsake mer eller mindre alvorlige helseproblemer. Dette er årsaken til at det er viktig med oppfølging av sertifisert helsepersonell.

Eurodiet-metoden anbefaler at den enkelte pasient tilbys et passende næringsinntak med verken for høyt eller lavt innhold av makronæringsstoffer, vitaminer, mineraler eller fettsyrer. Eurodiet-metoden innebærer også at man allerede fra starten av spiser "vanlig" mat, som grønnsaker, og at matvarer fra andre grupper gjeninnføres gradvis, slik at man ikke får for små eller for store mengder.  Disse retningslinjene og den individuelle oppfølgingen pasientene får, gjør Eurodiet til en unik metode som ikke er helseskadelig for pasientene som følger den.

Helsepersonell med spesialopplæring i Eurodiet-metoden vet akkurat hvor mye protein som skal foreskrives, ut fra pasientens vekt, stoffskifte og tilstand.

Eurodiet-metoden bevarer muskelmassen på bekostning av fettmassen. Eurodiet-metoden legger til rette for klinisk, biologisk, atferdsmessig og psykologisk behandling av hver enkelt pasient.